Ondernemingsraad

Hulp bij het oprichten van de Ondernemingsraad

Heeft jouw organisatie inmiddels meer dan 50 medewerkers? Dan zijn jullie volgens wetgeving verplicht om een Ondernemingsraad (hierna OR) op te richten. Uit onze adviestrajecten is gebleken dat veel organisaties nog niet voldoen aan deze Instellingsplicht (artikel 2 van de WOR). Veel organisaties vinden het lastig om zelfstandig een OR van de grond te krijgen. Onze Consultants hebben ervaring met het gestructureerd oprichten van de OR, het onder de aandacht krijgen en houden van de OR en het geven van praktische trainingen.

Onze aanpak bij het oprichten van de OR:

We komen graag bij je langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Op basis van een inventarisatie kunnen we een offerte op maat opstellen. Belangrijke stappen die wij uit handen kunnen nemen zijn o.a.:

  • Samenstellen van een verkiezingscommissie;
  • Een voorlopig- en definitief OR regelement opstellen;
  • Indien noodzakelijk; vakbonden en andere externe partijen betrekken;
  • Kiesstelsel en kiesgroepen inrichten;
  • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan, informeren van medewerkers over procedure om zich kandidaat te stellen;
  • Verkiezingsprocedure inclusief (digitale) uitvoering;
  • Opvolgen verkiezingsuitslag;
  • Trainen van de OR én de directie.

Interesse gewekt? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in!

Plan adviesgesprek

Een succesvolle OR:

Zodra de OR is opgericht, is het belangrijk dat de OR en de directie voldoende kennis- en kunde hebben. Wij funderen daarom als sparringpartner en bieden praktische incompany trainingen aan. Naast het toelichten van wetgeving en rechten en plichten is er uiteraard veel ruimte voor het ontwikkelen en verbeteren van de gespreksvaardigheden. Wij vinden het belangrijk om ook de directie (gedeeltelijk) bij deze training te betrekken, zodat er duidelijkheid is over de uitgangspunten en er een goede medezeggenschapscultuur ontstaat. Het is tevens mogelijk om jaarlijks een opfris-training te organiseren.

Geen animo?

Regelmatig horen wij dat er weinig belangstelling is binnen organisaties voor een OR. Jullie hebben een uitvraag gedaan naar de belangstelling, maar krijgen weinig of negatieve respons. Om tekortkomingen bij bijvoorbeeld ISO 45001 certificeringstrajecten te voorkomen, kunnen wij helpen met een bewustwordingstraject. Op basis van een praktisch communicatieplan met o.a. nieuwsberichten, posters, video’s en een kick-off meeting kan de belangstelling alsnog worden gewekt. Ook kunnen we hulp bieden bij het opstellen van een voorlopig OR regelement en plan van aanpak voor de toekomst.

Andere vragen?

Stuur ons gerust een bericht, we helpen je graag!

Contact