MVO Prestatieladder

De Prestatieladder voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steeds meer organisaties beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve invloed heeft op de samenleving én op hun marktpositie. Maar hoe maak je op objectieve wijze kenbaar hoe jouw organisatie zich inspant op MVO-gebied? Hiervoor is het certificaat voor duurzaam ondernemen ontwikkeld: de MVO-prestatieladder.

De MVO-Prestatieladder is een voortdurend proces van ontwikkeling en staat voor:
•    Integreren van de uitgangspunten voor duurzaam ondernemen.
•    Transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem.
•    Aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces.

Laat QSN jouw organisatie begeleiden

De consultants van QSN kunnen jouw organisatie helpen met het aantoonbaar duurzaam ondernemen. Op een pragmatische manier helpen we jouw organisatie groeien en verbeteren waardoor het gewenste niveau op de MVO-Prestatieladder wordt behaald. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan adviesgesprek

Hoe werkt de MVO-Prestatieladder?

De MVO-Prestatieladder kent 5 niveaus en kent 31 thema’s en een aantal kernthema’s. Deze indicatoren zijn geïnspireerd op de MVO-kernthema’s van de internationale norm ISO 26000. Het is niet mogelijk om op ISO 26000 te certificeren. De organisatie brengt per indicator in kaart wat de wettelijke en branchegerelateerde eisen zijn. Ook geef je aan welke verwachtingen de stakeholders hebben en hoe jouw organisatie presteert ten opzichte van de indicatoren. De MVO-Prestatieladder heeft ook een koppeling met de 17 Sustainable Development Goals. Bovendien formuleer je een duidelijk plan om door te groeien naar het volgende niveau.

Naast het managen van de MVO-indicatoren is het managementsysteem dus gericht op:
•    Stakeholdermanagement
•    Naleven van wettelijke eisen en eisen van stakeholders
•    Plan-Do-Check-Act-cyclus

De MVO-Prestatieladder is vernieuwd

Vernieuwde MVO Prestatieladder

Er is een overgangstermijn vastgesteld van één jaar, wat inhoudt dat per 1 maart 2021 alle audits tegen versie 3 (2020) moeten worden uitgevoerd. Wanneer je er klaar voor bent, mag jouw organisatie ook vanaf 1 september 2020 al tegen versie 3 laten auditen. Certificaten van versie 2 (2013) van de MVO Prestatieladder zijn niet meer geldig per 1 maart 2022. De overgangsaudit naar versie 3 kan in combinatie met de jaarlijkse controleaudit of her-certificatieaudit worden uitgevoerd.

De MVO-Prestatieladder kent 5 niveau’s

Naarmate jouw organisatie hoger op de ladder komt, gaan steeds meer indicatoren en daarmee stakeholders een rol spelen. Op niveau 1 tot 3 kijk je in eerste instantie alleen naar de direct belanghebbenden, vervolgens ook naar de indirect betrokkenen en de branche. Op niveau 4 en 5 worden ook de keten en de samenleving als stakeholders gezien. Met andere woorden: een hoger niveau op de MVO-Prestatieladder betekent meer transparantie en meer belanghebbenden die een rol spelen.

Meer weten?

Meer weten? We vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Contact

Referenties

“Onze leverancier raadde QSN aan. Dat bleek een perfecte suggestie. Wij vonden het zeer nuttig om met een ervaren partner als QSN samen te werken. Zij begrijpen wat we zoeken, welke wensen we hebben en pakken dit goed op.”

Lees meer

“Natuurlijk vind ik veiligheid van mijn medewerkers en werken volgens bepaalde normen belangrijk. Maar voor een kleine organisatie zijn deze trajecten flinke investeringen. Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

Lees meer

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is.”

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is. Staatsbosbeheer is net als ieder bedrijf, maar ook zo verschillend als ieder bedrijf. De consultants van QSN voelen dat heel goed aan. Een prettige samenwerking!”

Lees meer