ISO 14001

De internationale standaard voor milieu

Het thema milieu krijgt steeds meer aandacht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid staat het onderwerp ook steeds vaker op de ondernemingsagenda’s. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, de ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties. QSN is een adviesbureau dat pragmatische begeleiding kan bieden bij het behalen van het ISO 14001 certificaat. Het is ook mogelijk jouw organisatie volledig te ontzorgen.

Laat jouw organisatie begeleiden door QSN

De Kennisexperts van QSN hebben veel praktijkervaring met het begeleiden van organisaties naar het ISO 14001 certificaat. Wij geven garantie op certificering, maar gaan voor meer! Wij geloven in certificatie als opstap naar verdere groei en professionalisering van jouw organisatie. Hoe we dat doen? Dat vertellen we graag in vrijblijvend adviesgesprek.

Ja, ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Belangrijke onderwerpen van de ISO 14001 norm zijn:

  • Het hebben en handelen vanuit een milieubeleid.
  • Bewustwording op alle lagen binnen de organisatie.
  • Een actief betrokken Directie, het is niet alleen het feestje van de milieucoördinator.
  • Het toepassen van het zogenoemde levenscyclusperspectief. Vanuit de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald.
  • Het beheersen van de milieurisico’s.
  • Continu de milieuprestaties verbeteren waardoor het milieu wordt beschermd.

Bekijk de website www.sccm.nl om te zien of een organisatie al ISO 14001 gecertificeerd is.

Co2-Reductiemanagement met ISO 14001

Het is ook mogelijk om een nationale aanvulling te doen op het ISO 14001 certificaat. Het certificatieschema ‘CO2-Reductiemanagement met ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die de energiebesparing willen aantonen en/of willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan de energie-audit worden gesteld. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energie-audit uit te voeren en daarvoor niet vrijgesteld zijn. Download ook de QSN Whitepaper over het certificatieschema Co2-Reductiemanagement met ISO 14001.

Certificering voor Energiemanagement

Heeft de organisatie de wens/ het doel om te voldoen aan de internationale norm voor Energiemanagement? Dan sluit de ISO 50001 certificering wellicht beter aan. Lees meer in onze Whitepaper over ISO 50001.

Contact

Referenties

“Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

“Natuurlijk vind ik veiligheid van mijn medewerkers en werken volgens bepaalde normen belangrijk. Maar voor een kleine organisatie zijn deze trajecten flinke investeringen. Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

Lees meer

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is.”

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is. Staatsbosbeheer is net als ieder bedrijf, maar ook zo verschillend als ieder bedrijf. De consultants van QSN voelen dat heel goed aan. Een prettige samenwerking!”

Lees meer

‘De constante toewijding vanuit QSN was voor ons essentieel. QSN heeft hierin bewezen strikt en objectief te kunnen beoordelen of er wordt voldaan aan certificeringseisen. Daarbij matcht de kundige en informele werkwijze van de QSN consultant goed met onze eigen werkwijze.”

Lees meer