Energie Expert

Alle organisaties die boven een bepaald jaarlijks energieverbruik zitten, moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Het gaat hier om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Deze informatieplicht maakt deel uit van een breder plan om de Europese klimaatdoelstellingen voor energiebesparing in 2020 te behalen.

QSN aangewezen als Energie Expert

QSN is door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als Energie Expert inzake activering Informatieplicht Energie besparen. Wij zijn een adviesorganisatie die al meer dan 20 jaar verschillende organisaties helpen bij het voldoen aan geldende milieu wet- en regelgeving, het evalueren van beheersmaatregelen, het ontwikkelen van een milieu- en energiemanagementsystemen, het voorbereiden en begeleiden van bezoeken vanuit bevoegd gezag en het uitvoeren en opvolgen van interne audits op het gebied van milieu. We zijn daarbij vooral praktisch en resultaatgericht. Onze Consultants hebben tevens veel ervaring met het uitvoeren van Energie-audits en ondersteuning bieden bij het voldoen aan de Energiebesparings- en Informatieplicht.

Dienstverlening en Omgevingsdiensten

QSN kan voor het programma versterkte uitvoering Energiebesparings en Informatieplicht de volgende dienstverlening uitvoeren:

 • A1 Administratief onderzoek energiebesparingsplicht
 • C1 Uitvoeren fysiek en administratief toezicht op locatie
 • E1 Beoordelen rapportages informatieplicht
 • F1 Informatie gestuurd toezicht voorbereiden
 • G1 Toezicht bij eenvoudige bedrijven/instellingen
 • X1 Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken

Voor de volgende Omgevingsdiensten:

 • RUD IJsselland
 • Rivierenland
 • Veluwe IJssel
 • Noord Veluwe
 • Utrecht (ODRU)
 • RUD Utrecht
 • IJmond
 • Noord-Holland Noord
 • Noordzeekanaalgebied
 • Midden Holland
 • DCMR
 • Zuid Holland Zuid
 • Haaglanden

QSN is ook als Energie Expert te raadplegen via de website van Kenniscentrum Infomil.