Energie-audit

Het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik

Heeft de organisatie meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is deze organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag. De volgende deadline is 5 december 2019.

Laat QSN de energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren

De Kennisexperts van QSN zijn gedreven, nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot een minimum. Onze Kennisexperts kunnen de energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren en conform de eisen van de EED rapporteren. Vervolgens kunnen zij ook helpen met het nemen of adviseren over de te nemen maatregelen. Wij zorgen dat jouw organisatie voldoet voor 5 december 2019. Neem contact op en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Ja, mijn organisatie wil voldoen aan deze verplichting

Wat is een energie-audit?

De energie-audit helpt bij het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik en om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Beheersing van energie verbruik wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties; vanuit kostenbesparing en als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Een energie-audit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief vervoer, een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Vrijstellingen

Organisaties zijn vrijgesteld van de verplichting om een energie-audit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001;
  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem ISO 14001 met een CO2-reductiemanagement certificaat;
  • De organisatie neemt deel aan het Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3) inclusief een goedgekeurd en uitgevoerd energie efficiënte plan (EEP);
  • De organisatie is toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiënte ETS-ondernemingen (MEE).

Organisaties zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om een energie-audit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:

  • De organisatie volgt de erkende maatregelenaanpak zoals beschreven in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op en lees meer over onze aanpak in onze whitepaper!

Contact

Referenties

“Onze leverancier raadde QSN aan. Dat bleek een perfecte suggestie. Wij vonden het zeer nuttig om met een ervaren partner als QSN samen te werken. Zij begrijpen wat we zoeken, welke wensen we hebben en pakken dit goed op.”

Susanne Wagemans, FMO

Lees meer

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is. Staatsbosbeheer is net als ieder bedrijf, maar ook zo verschillend als ieder bedrijf. De consultants van QSN voelen dat heel goed aan. Een prettige samenwerking!”

Will van den Hende, Staatsbosbeheer

Lees meer

“Natuurlijk vind ik veiligheid van mijn medewerkers en werken volgens bepaalde normen belangrijk. Maar voor een kleine organisatie zijn deze trajecten flinke investeringen. Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

David van Lennep, Lenntech

Lees meer