EED Energie-audit

Het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik

Heeft de organisatie meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is deze organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag. Twijfel je of jouw organisatie een Energie-audit moet uitvoeren? Doe dan eerst de test!

Start de test

Laat QSN de energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren

De Kennisexperts van QSN zijn gedreven, nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot een minimum. Onze Kennisexperts kunnen de Energie-audit voor jouw organisatie uitvoeren en conform de eisen van de EED rapporteren. Vervolgens kunnen zij ook helpen met het nemen of adviseren over de te nemen maatregelen. Indien gewenst, kunnen wij dit traject ook volledig op afstand (remote) uitvoeren. Wie zoiets beweert, moet ook bewijs durven leveren. We wijzen je daarom graag op de referentie van opdrachtgever Riedel. Neem contact op en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Ja, ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Deadline niet gehaald?

Als jouw organisatie EED Energie-auditplichtig is en niet aan deze verplichting heeft voldaan vóór 31-12-2020, dan heeft jouw organisatie wellicht een brief ontvangen van RVO. In deze brief wordt de mogelijkheid gegeven om alsnog aan de EED Energie-auditplicht te voldoen. Voorkom dwangsommen en ga direct aan de slag. Hulp nodig? Onze Kennisexperts verzorgen de Energie-audit vóór de nieuwe deadline, stellen de rapportage op conform de eisen en helpen bij het indienen bij de RVO.

Nieuwsgierig hoe onze Kennisexperts te werk gaan?

We hebben 30 juni 2020 een webinar gegeven over de meest gestelde vragen bij EED Energie-audit trajecten. Terugkijken kan via deze link. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bekijk de animatie of neem direct contact op via info@qsn.nl

Wat is een Energie-audit?

De Energie-audit helpt bij het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik en om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Beheersing van energie verbruik wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties; vanuit kostenbesparing en als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Een Energie-audit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief vervoer, een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Als EED Energie-audit plichtige onderneming dien je uiterlijk vier jaar na de eerste audit de volgende energie-audit uit te voeren. Indien je de vorige Energie-audit conform de EED plicht hebt uitgevoerd, was de deadline voor de energie-audit 5 december 2019. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan. Indien je onderneming niet heeft voldaan aan deze richtlijn, dan helpen wij je graag om actief contact op te nemen met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal in overleg met de onderneming bepalen wat realistisch is om tot een Energie-audit te komen. Heeft jouw organisatie nog niet eerder een Energie-audit verslag ingeleverd? Dan moet dit uiterlijk op 31 december 2020. Deadline van 31 december 2020 niet gehaald/ niet meer haalbaar? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Internationaal concern

Valt jouw organisatie onder een (internationaal) concern? Voor het bepalen of de onderneming in Nederland EED-auditplichtig is, moet je uitsluitend kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Het gaat om het aantal FTE, de omzet en het balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en) van het concern. Jouw organisatie dient dan te registreren voor het volledige concern, in de Energie-audit rapportage wordt over alle Nederlandse vestigingen gerapporteerd.

Vrijstellingen

Organisaties zijn volledig vrijgesteld van de verplichting om een EED Energie-audit uit te voeren indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Nieuwe ontwikkelingen per 1 juli 2019

De Nederlandse overheid heeft 24 mei 2019 besloten om de controle en opvolging van de EED-audits onder de verantwoordelijkheid van Minister van Economische Zaken te laten vallen. EED Energie-audit plichtige ondernemingen moeten daarnaast vanaf 1 juli 2019 het desbetreffend auditverslag rapporteren via het eLoket bij RVO. Hiervoor heeft de organisatie een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig.

Ook een nieuwe ontwikkeling in de gewijzigde EED regeling is dat een deel van de grote ondernemingen – die nu nog vallen onder MJA3 of de MEE – ook een EED-auditverslag moeten gaan indienen. De meerjarenafspraken lopen af op 31 december 2020. Ondernemingen krijgen tot 31 december 2020 de tijd om een Energie-audit uit te voeren, te rapporteren en in te dienen.

Onze aanpak

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op en lees meer over onze aanpak in onze whitepaper!

Contact

 

Referenties

‘Bij toekomstige compliance vraagstukken zal ik weer aan QSN denken!’

‘Het is fijn dat het traject binnen de afgesproken tijd en naar volle tevredenheid is gerealiseerd. Bij toekomstige compliance vraagstukken, zal ik zeker weer aan QSN denken!’

Lees meer

“Onze leverancier raadde QSN aan. Dat bleek een perfecte suggestie. Wij vonden het zeer nuttig om met een ervaren partner als QSN samen te werken. Zij begrijpen wat we zoeken, welke wensen we hebben en pakken dit goed op.”

Lees meer

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is.”

“QSN past bij ons. Nu we een paar jaar samenwerken, zie ik nog steeds dat hun grondhouding de juiste is. Staatsbosbeheer is net als ieder bedrijf, maar ook zo verschillend als ieder bedrijf. De consultants van QSN voelen dat heel goed aan. Een prettige samenwerking!”

Lees meer

“Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

“Natuurlijk vind ik veiligheid van mijn medewerkers en werken volgens bepaalde normen belangrijk. Maar voor een kleine organisatie zijn deze trajecten flinke investeringen. Nu ik weet dat we er goed bij zitten, geeft dat rust.”

Lees meer