Aan de slag met ISO 45001!

Leer de internationale norm voor gezond- en veilig werken toepassen binnen jouw eigen organisatie!

Beschikbare data

€ 495,- excl. btw p.p.

Wie ook komt naar deze training over ISO 45001

Deze praktische training is bestemd voor hr-managers, arbocoördinatoren, stafmedewerkers en beleidsfunctionarissen die weinig of geen ervaring hebben met ISO 45001. Je volgt deze training bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij de ontwikkeling of het beheer van een gezond- en veilig werken managementsysteem. Onze trainingen worden veelal bijgewoond door onze klanten. Hierdoor is er veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Waarom deelnemers voor een training bij QSN kiezen

Onze trainers zijn werkzaam in de praktijk en ze genieten ervan hun kennis met je te delen. Bij een training van QSN ligt de focus op zelf verbeterkansen signaleren en doorvoeren. Geen gortdroge feitjes en regeltjes waarbij jij luistert en wij praten, maar een praktijkgerichte opzet met veel ruimte voor oefening en discussie.

Wat je gaat leren over Gezond- en Veilig Werken

•    Inzicht in de normeisen van ISO 45001
•    Inzicht in de relatie tussen ISO 45001 en de Arbowet
•    Inzicht in de interpretatie van ISO 45001 conform de eisen van SCCM
•    Praktisch vertalen van ISO 45001 naar de eigen organisatie
•    Inzicht in de beoordelingssystematiek van de certificerende instelling

In deze training leer je de achtergronden van ISO 45001 en de relatie met de Arbowet kennen. Ook gaan we in op de consequenties van ISO 45001 voor de organisatie. Bovendien bekijken we de risicoanalyse en -inventarisatie (RI&E) en gaan we in op de specifieke normeisen. We staan uitgebreid stil bij de vertaling hiervan naar een certificeerbaar arbomanagementsysteem en de rol van de arbocoördinator. Ten slotte bespreken we verschillende interpretaties en onderzoeken we het onderscheid tussen harde en zachte eisen. Je leert de theorie aan de hand van praktische oefeningen zodat je de opgedane kennis meteen in je eigen organisatie kunt toepassen.

De details

Duur: 1 dag (van 9.30 tot 17.00 uur)
Aantal deelnemers: 4-12*
Kosten: € 495,- per deelnemer (exclusief btw)

* Bij onvoldoende deelnemers kan het zo zijn dat QSN in overleg de training annuleert en/of verplaatst.
In dat geval zullen wij uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen om deze situatie te bespreken.

Incompany training

Hebben meerdere medewerkers binnen jouw organisatie een ISO 45001 trainingsbehoefte? Dan is het misschien interessant om een incompany training samen met onze trainers te organiseren. Neem contact op en we praten graag met je verder!

De trainers

Deze praktische ISO 45001 training wordt gegeven door trainer Tessy Derks.

Tessy Derks

Schrijf je nu in!