Aan de slag met ISO 27001!

Leer de internationale norm voor dataveiligheid en de praktijkrichtlijn ISO 27002 toepassen in je eigen organisatie!

Beschikbare data

€495,- exclusief BTW p.p.

Wie ook deelneemt aan deze ISO 27001 training

Deze praktijkgerichte training is bestemd voor medewerkers die een managementsysteem voor informatiebeveiliging ontwikkelen, beheren of gaan beheren. Kennis van of ervaring met ISO 9001 is nodig om deel te kunnen nemen, ervaring met ISO 27001 is niet vereist. Het is ook mogelijk om deze training incompany te organiseren.

Waarom deelnemers kiezen voor een training bij QSN

De trainers van QSN hebben veel praktijkervaring en genieten er van kennis te delen. Tijdens deze trainingsdag ligt de focus niet op regeltjes waarbij jij luistert en wij praten, maar op een praktijkgerichte opzet met veel ruimte voor oefening en discussie.

Wat je gaat leren over informatiebeveiliging

•    Inzicht in de eisen van de ISO 27001-norm
•    Normeisen vertalen naar de eigen organisatie
•    Beter begrip ontwikkelen van ‘risicogebaseerd denken’
•    Inzicht in de wijze van beoordelen door een certificerende instelling

Deze training richt zich zowel op de ISO 27001-norm als de ISO 27002-praktijkrichtlijn. Je leert de theorie aan de hand van praktische oefeningen zodat je de opgedane kennis meteen in je eigen organisatie kunt toepassen. We beginnen met de achtergronden van dataveiligheid en besteden aandacht aan begripsvorming rondom informatiebeveiliging.
Vervolgens gaan we in op de normeisen van ISO 27001. Je leert hoe je de norm vertaalt naar jouw eigen organisatie en hoe je risico’s in kaart brengt. Daarbij houden we de organisatiecontext steeds goed in beeld. Ook gaan we uitgebreid in op mogelijke beheersmaatregelen en bestuderen we het doel en de werking van de Verklaring van Toepasselijkheid.

De details

Duur: 1 dag (van 9.00 tot 17.00 uur)
Aantal deelnemers: 4-12*
Kosten: € 495,- per deelnemer (exclusief btw)

* Bij onvoldoende deelnemers kan het zo zijn dat QSN in overleg de training annuleert en/of verplaatst.
In dat geval zullen wij tijdig contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Incompany mogelijkheden

Liever een op maat gemaakte training bij jullie op kantoor? Neem contact op en we denken graag met je mee!

De trainer

Deze ISO 27001 training wordt gegeven door trainer Patricia Bijnsdorp- van Velzen.

Patricia Bijnsdorp-van Velzen

Schrijf je nu in!