Normkennis ISO 27001: 2013

Leer de internationale norm voor dataveiligheid en de praktijkrichtlijn ISO 27002 toepassen in je eigen organisatie

Beschikbare data

€495,- exclusief BTW p.p.

Voor wie?
De training is bestemd voor medewerkers die een managementsysteem voor informatiebeveiliging ontwikkelen, beheren of gaan beheren. Kennis van of ervaring met ISO 9001 is nodig om deel te kunnen nemen, ervaring met ISO 27001 is niet vereist.

Leerdoelen:
•    Inzicht in de eisen van de ISO 27001-norm
•    Normeisen vertalen naar de eigen organisatie
•    Beter begrip ontwikkelen van ‘risicogebaseerd denken’
•    Inzicht in de wijze van beoordelen door een certificerende instelling

Wat leer je?
Deze training richt zich zowel op de ISO 27001-norm als de ISO 27002-praktijkrichtlijn. Je leert de theorie aan de hand van praktische oefeningen zodat je de opgedane kennis meteen in je eigen organisatie kunt toepassen. We beginnen met de achtergronden van dataveiligheid en besteden aandacht aan begripsvorming rondom informatiebeveiliging.
Vervolgens gaan we in op de normeisen van ISO 27001. Je leert hoe je de norm vertaalt naar jouw eigen organisatie en hoe je risico’s in kaart brengt. Daarbij houden we de organisatiecontext steeds goed in beeld. Ook gaan we uitgebreid in op mogelijke beheersmaatregelen en bestuderen we het doel en de werking van de Verklaring van Toepasselijkheid.

Details
Duur: 1 dag (van 9.00 tot 17.00 uur)
Aantal deelnemers: 4-12*
Kosten: € 495,- per deelnemer (exclusief btw)

* Bij onvoldoende deelnemers kan het zo zijn dat QSN in overleg de training annuleert en/of verplaatst.
In dat geval zullen wij uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen om deze situatie te bespreken.

Schrijf je nu in!