Aan de slag met ISO 14001!

Leer de nieuwe internationale norm voor milieu meteen toepassen in je eigen organisatie

Beschikbare data

€ 495,- excl. btw p.p

Wie er ook komt
De training is bestemd voor kwaliteitsfunctionarissen en milieucoördinatoren die weinig of geen ervaring hebben met ISO 14001. Ook als je kwaliteitsfunctionaris of milieucoördinator wilt worden, of als je meer te weten wilt komen over dit onderwerp, is dit een geschikte training. Deze QSN training wordt veelal bijgewoond door de contactpersonen bij onze klanten, hierdoor is er veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Wie je gaat trainen
De trainers van QSN hebben veel praktijkervaring en genieten er van kennis te delen. Tijdens deze trainingsdag ligt de focus niet op regeltjes waarbij jij luistert en wij praten, maar op een praktijkgerichte opzet met veel ruimte voor oefening en discussie. Deze ISO 14001 training wordt gegeven door trainer Annette van der Meij.

Wat je gaat leren
•    Inzicht in de eisen van de ISO 14001-norm
•    Normeisen vertalen naar jouw eigen organisatie
•    Beter begrip ontwikkelen van ‘risicogebaseerd denken’
•    Wet- en regelgeving op waarde schatten
•    Inzicht in het vaststellen van milieuaspecten en jouw belang hierbij als kwaliteitsfunctionaris of milieucoördinator

Deze training is gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm. Je leert de theorie aan de hand van praktische oefeningen zodat je de opgedane kennis meteen in je eigen organisatie kunt toepassen. We starten met de achtergronden van milieumanagement. Daarna bestuderen we de interpretatie conform de eisen van SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Managementsystemen) en de impact hiervan op de organisatie. We gaan vervolgens in op de normeisen en de praktische vertaling hiervan naar jouw organisatie. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de context van de organisatie en het in kaart brengen van risico’s.

De details
Duur: 1 dag (van 9.30 tot 17.00 uur)
Aantal deelnemers: 4-12 deelnemers*
Kosten: € 495,- per deelnemer (exclusief btw)

* Bij onvoldoende deelnemers kan het zo zijn dat QSN in overleg de training annuleert en/of verplaatst.
In dat geval zullen wij uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen om deze situatie te bespreken.

Schrijf je nu in!