AVG en Datalekken persoonsgegevens

AVG en Datalekken persoonsgegevens

Beschikbare data

€495,- exclusief BTW p.p.

Voor wie?

Wanneer je persoonsgegevens beheert en/of bewerkt en je hierbij onverhoopt te maken krijgt met datalekken, biedt deze training je ondersteuning hoe dit te voorkomen en hoe hiermee om te gaan. Oftewel, wat vereist de Wet Meldplicht Datalekken? Hoe wordt hierop toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens? En, hoe pas je dit toe in de organisatie?

Leerdoelen:

  • Inzicht in de wettelijke eisen ten aanzien van persoonsgegevens
  • Inzicht in de situaties die kunnen leiden tot een datalek
  • Weten hoe je volgens de wetgeving om moet gaan met een datalek
  • Weten hoe je de procedure datalekken praktisch kunt toepassen in de organisatie
  • Inzicht in de wijze waarop je de kans op een datalek kunt verkleinen

Wat leer je?

Deze training geeft uitleg over de Wet Meldplicht Datalekken, als onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je leert de wetgeving te vertalen naar de praktijk aan de hand van praktische oefeningen. Wanneer is er sprake van een datalek, welke stappen moet je doorlopen en wat gebeurt er na de melding bij de Autoriteit Persoons Gegevens? Op basis van fictieve cases komen situaties met een mogelijk datalek aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je in de organisatie bewustwording kunt creëren en hoe je de kans op een datalek systematisch kunt verkleinen.

Details training

Duur: 1 dag (van 9.00 tot 17.00 uur)
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 deelnemers *
Tarief: € 495,- per deelnemer (excl. BTW)

* Bij onvoldoende deelnemers kan het zo zijn dat QSN in overleg de training annuleert en/of verplaatst.
In dat geval zullen wij uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen om deze situatie te bespreken.