Tessy Derks

Digital Marketeer

Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en leg de lat hoog. Ik kan moeilijk stil zitten, ben gedreven en streef naar optimale resultaten. Voor mij is het niet snel ‘goed genoeg’. Ik zie vrijwel altijd kansen en verbeteringen en vind het gaaf als ik kan helpen om ze te realiseren.

Ook al staat kwaliteit hoog in mijn vaandel, door mijn resultaatgerichtheid durf ik concrete beslissingen te nemen. Ik ben ondernemend en neem vaak het voortouw. Ik ben analytisch en vind het belangrijk dat conclusies worden gebaseerd op feiten. Steeds vraag ik mij af waarom wordt afgeweken van de standaard en hoe we het kunnen oplossen. Mijn hang naar details en nieuwsgierigheid spelen hierin een grote rol. Dus voor mij geen brandjes blussen, maar structurele oplossingen en continu blijven verbeteren! Altijd op basis van heldere afspraken en een plan van aanpak.

Dat ambitieuze merken ze ook in mijn privéomgeving. Met mijn geliefden praat en spar ik graag uren om samen nieuwe ideeën op te doen. Ook mijzelf wil ik beter leren kennen. Door bijvoorbeeld in mijn eentje een keer een lange reis te maken….

Tessy