Annabelle de Jager

Consultant

Ik heb culturele antropologie gestudeerd en ben bij toeval het kwaliteitsmanagement in gerold. Het zal je verbazen hoeveel ik aan mijn achtergrond heb bij mijn werk als consultant. Consultancy lijkt namelijk best op antropologisch onderzoek. Je kijkt niet alleen naar de formele, maar ook naar de informele structuur: de cultuur en de onderlinge verbanden. De impliciete, vaak onbewuste dingen die zich onder de oppervlakte bevinden. Die verschaffen je heel veel informatie over een organisatie. Over de onderliggende mechanismen, wat werkt en wat niet.

Als consultant ga ik echt in gesprek met de mensen die de processen uitvoeren. Je kunt namelijk wel met een managementmodel aan komen zetten en proberen de organisatie in die mal te stoppen, maar dat werkt niet. Door inzicht te krijgen in de bestaande werkwijzen in een organisatie, kan ik mijn advies daarop aansluiten. Heel concreet: door geen nieuw formulier te introduceren, maar door iets toe te voegen aan een formulier waarmee al wordt gewerkt. Dat vergroot de kans dat het gebruikt wordt. Wanneer je erin slaagt het taalgebruik binnen een organisatie te begrijpen, kun je ook overbrengen hoe jouw voorstel het werk slimmer, sneller of beter maakt.
De mooiste prestatie die ik heb verricht? Dat vind ik zo’n moeilijke vraag. Ik ben iemand die veel relativeert en gauw denkt: zo bijzonder is het ook weer niet. Als je bedenkt onder wat voor omstandigheden veel mensen moeten werken, is een beetje bescheidenheid gepast, vind ik. Ja, ik werk natuurlijk hard. Maar in vergelijking met mensen die echt moeten ploeteren zijn we hier heel geprivilegieerd. Dat is ook wat ik mijn dochter wil meegeven. Ik wil meer van de wereld zien, en haar laten ervaren dat het gespreide bedje waarin we opgroeien helemaal niet zo vanzelfsprekend is.

Door te reizen ervaar je enerzijds dat mensen en omstandigheden enorm verschillen. En tegelijkertijd herken je dat we allemaal dezelfde menselijke behoeften hebben. Door die ervaringen met mijn dochter te delen, hoop ik dat ze een sociaal en empathisch mens wordt. Ik besef dat het allemaal heel idealistisch is en vast ook cliché klinkt. Maar dat maakt het niet minder waar. En het is ook wat me aanspreekt aan QSN: we willen bijdragen aan een wereld die veiliger, socialer en duurzamer is door bedrijven te adviseren over kwaliteit, milieu en veiligheid. Ik had nooit verwacht dat ik dat bij een commercieel bedrijf zou kunnen doen.