Risico Inventarisatie & Evaluatie

Hoe veilig is de werkomgeving?

Om als organisatie te onderzoeken hoe gezond en veilig werken binnen de werkomgeving is geregeld, is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (hierna RI&E) verplicht. Er is sinds 1994 een wettelijke verplichting voor organisaties (uitzondering: ZZP’ers) om een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid is de RI&E. De RI&E geeft een leidraad om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welbevinden te inventariseren. De RI&E is een nulmeting. Pas als je weet welke risico’s er zijn kan een passend plan van aanpak worden opgesteld. In dit plan staan passende maatregelen om de risico’s te verkleinen en de algemene omstandigheden te verbeteren. De Arbeidsinspectie mag boetes uitdelen als blijkt dat de RI&E niet op orde is.

Praktische RI&E en toetsing door QSN

De Kennisexperts van QSN geloven in een werkbare RI&E. Geen dik pak papier, maar een praktische RI&E (indien gewenst met foto’s) en hulp en advies voor de opvolging. We starten met een inventarisatie en interviews op locatie. Welke risico’s zijn er allemaal binnen de organisatie? Vervolgens wordt onderzocht hoe groot deze risico’s zijn, zodat we kunnen adviseren over het stellen van prioriteiten. In het bijbehorende plan van aanpak worden maatregelen beschreven, inclusief een planning waarin is opgenomen wie en wanneer de maatregelen worden genomen. Wij zorgen vervolgens dat de RI&E wordt getoetst door een HVK’er.

Contact

Toetsen van de RI&E verplicht?

Heeft jouw organisatie maar maximaal 25 medewerkers en werken jullie met een erkend Branche RI&E instrument? Dan is toetsing niet verplicht. In alle andere gevallen moet de RI&E wel getoetst worden. De Inspectie SZW kan bij een bezoek om de RI&E en plan van aanpak vragen.

RI&E actueel houden

Verandering is de enige constante. Bedrijven en de bijbehorende risico’s wijzigen doorlopend, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, nieuwe gevaarlijke stoffen of een nieuwe machine. Bij dit soort wijzigingen moet worden onderzocht of de RI&E en het plan van aanpak nog volledig zijn. In de Arbowet staan geen geldigheidsduren opgenomen. Het uitgangspunt is dat de RI&E actueel is en blijft.

RI&E en COVID-19

NEN heeft een NEN-spec gepubliceerd met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken. Uitgangspunt is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19. Lees er meer over in ons nieuwsartikel!

Veel gestelde vragen over de RI&E

Geregeld krijgen onze Consultants vragen over de RI&E. Op onze website hebben wij vragen en antwoorden gebundeld in een overzicht.

QSN Rubriek: Vraag van de klant – Is een RI&E verplicht?