Onze diensten

Over ons

Wij zien certificering niet als ‘moetje’, maar als opstap naar verdere groei en professionalisering

Certificatie zou niet sexy zijn. Veel papier, weinig actie. Organisaties zien certificering vaak als een ‘moetje’. Maar wat als we je zouden vertellen dat het niet gaat om die certificering, maar om wat certificering mogelijk maakt? Dat certificering een opstap vormt naar verdere groei en professionalisering? Naar transparante processen, lerende organisaties en betere resultaten.

Garantie op certificering

QSN geeft garantie op certificering. Maar we gaan voor méér. We nemen geen kijkje in de keuken, we nemen er een duik in. We willen echt weten wat er in jouw organisatie speelt. Wat er goed gaat en wat beter kan. Waar jouw medewerkers trots op zijn, maar ook waar ze zich zorgen over maken. Dáár gaan we een oplossing voor zoeken. En daar durven we best de gebaande paden voor te verlaten.

QSN Compliance verklaring

Het is ook mogelijk om samen met onze consultants te werken naar een QSN Compliance verklaring. Wij geloven namelijk, dat ook zonder het geaccrediteerde ISO certificaat, aantoonbaar gelijkwaardige compliance kan worden bewezen. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over onze aanpak en de mogelijkheden.

Projectmatige aanpak

Onze gedreven consultants nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot het minimum. Ze navigeren je bijvoorbeeld langs de honderden regels die er zijn voor milieu. Ze zijn betrokken en toegankelijk. Heb je een vraag? Het antwoord is maar een telefoontje weg. We werken projectmatig en ronden het certificeringstraject af binnen budget en op tijd. Ook kiezen we altijd een aanpak die past bij jouw organisatie, bijvoorbeeld door de implementatie conform de Agile principes te organiseren. Wie zoiets beweert, moet ook bewijs durven leveren. We geven je daarom graag referenties van onze klanten.

Geen dwangbuis

Wat je ons niet zult horen zeggen: ‘Ja, maar dat moet nu eenmaal van de norm.’ Voor ons is de norm geen dwangbuis. We komen met oplossingen die goed zijn voor jouw organisatie en die aan de normen voldoen. Een win-win dus. We zorgen voor draagvlak en bewustwording onder de medewerkers. En we helpen je bij het implementeren. Want het is niet de bedoeling dat je na afloop met een pak papier in je handen staat en je vertwijfelt afvraagt: ‘Oké, maar wat nu?’

Onze visie op veranderen

Verandering wordt steeds meer gezien als een constante en daarmee als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties streven naar continue verandering in plaats van continue verbetering. De focus verschuift van problemen naar oplossingen.  Dat betekent dat verandermanagement steeds vaker een onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsvoering. De lijnorganisatie groeit daarin mee en werkt aan nieuwe samenwerkingsvormen en communicatie methoden (Agile, Scrum, Lean).

In onze aanpak proberen wij aan te sluiten op de aandachtsgebieden in de lijn. Het primaire (klant) proces staat hierin centraal en we proberen zoveel als mogelijk de normen te vertalen naar de prioriteiten van de lijnorganisatie. Als zij de kansen zien, zullen zij verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en daarmee wordt veranderen natuurlijker, duurzamer. Meer zelforganisatie, meer verantwoordelijkheid bij medewerkers, een krachtige lijnorganisatie. Het reguliere werk wordt een zaak van continue verbetering. Werken, veranderen, managen en organiseren raken vervlochten in een proces van continue resultaatverbetering.

Zo kan worden toegewerkt naar een steeds bredere verantwoordelijkheid in de lijn en zullen deze condities meer en meer betrokken worden bij operationele afwegingen. Daarmee creëren we draagvlak en duurzame resultaten.

QSN BlueBook

Een goed voorbeeld van de QSN aanpak is het BlueBook, dat ook (en daar zijn we best trots op) onder certificerende instanties bekendheid geniet. In deze gestroomlijnde ‘blauwdruk van de organisatie’ vind je alle documenten die nodig zijn voor het certificeren in één document. Ook bieden wij digitale BlueBook mogelijkheden, met applicaties waar alle data vanuit de processen, formulieren en registraties samenkomen. Denk daarbij aan SharePoint, MS Teams, Confluence of Google Docs. Ons uitgangspunt is; alles wat relevant is voor de directie, medewerkers en certificerende instanties, kort en bondig bij elkaar gebracht.

QSN team
  • QSN staat voor Quality Services Network en wij zijn zelf natuurlijk ook in het bezit van het ISO 9001 en ISO 27001 - certificaat.
  • Onze medewerkers wonen door heel Nederland, altijd een Kennisexpert in de buurt.
  • We informeren je proactief over actualiteiten en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
  • We hebben regelmatig contact met de certificerende partijen DNV, Normec, Dekra, TÜV, SGS en KIWA.