Over ons

Wij zien certificering niet als 'moetje', maar als opstap naar verdere groei en professionalisering

Certificatie zou niet sexy zijn. Veel papier, weinig actie. Organisaties zien certificering vaak als een ‘moetje’. Maar wat als we je zouden vertellen dat het niet gaat om die certificering, maar om wat certificering mogelijk maakt? Dat certificering een opstap vormt naar verdere groei en professionalisering? Naar transparante processen, lerende organisaties en betere resultaten.

Garantie op certificering
QSN geeft garantie op certificering. Maar we gaan voor méér. We nemen geen kijkje in de keuken, we nemen er een duik in. We willen echt weten wat er in jouw organisatie speelt. Wat er goed gaat en wat beter kan. Waar jouw medewerkers trots op zijn, maar ook waar ze zich zorgen over maken. Dáár gaan we een oplossing voor zoeken. En daar durven we best de gebaande paden voor te verlaten.

Projectmatige aanpak
Onze gedreven consultants nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot het minimum. Ze navigeren je bijvoorbeeld langs de honderden regels die er zijn voor milieu. Ze zijn betrokken en toegankelijk. Heb je een vraag? Het antwoord is maar een telefoontje weg. We werken projectmatig en ronden het certificeringstraject af binnen budget en op tijd. Wie zoiets beweert, moet ook bewijs durven leveren. We geven je daarom graag referenties van onze klanten.

Geen dwangbuis
Wat je ons niet zult horen zeggen: ‘Ja, maar dat moet nu eenmaal van de norm.’ Voor ons is de norm geen dwangbuis. We komen met oplossingen die goed zijn voor jouw organisatie en die aan de normen voldoen. Een win-win dus. We zorgen voor draagvlak en bewustwording onder de medewerkers. En we helpen je bij het implementeren. Want het is niet de bedoeling dat je na afloop met een pak papier in je handen staat en je vertwijfelt afvraagt: ‘Oké, maar wat nu?’

QSN Blue Book
Een goed voorbeeld van onze aanpak is het Blue Book, dat ook (en daar zijn we best trots op) onder certificerende instanties bekendheid geniet. In deze gestroomlijnde ‘blauwdruk van de organisatie’ vind je alle documenten die nodig zijn voor het certificeren in één map. Alles wat relevant is voor de directie, medewerkers en certificerende instanties, kort en bondig bij elkaar gebracht.

Ten slotte
•    QSN is Associated Consultant en Netwerkpartner bij BSI, DNV en Dekra (voorheen KEMA)
•    We zijn Approved Partner van TÜV voor de MVO-Prestatieladder
•    We hebben regelmatig contact met de hierboven genoemde certificerende partijen evenals
Bureau Veritas, Duijnborgh Certification, SGS en KIWA
•    Natuurlijk zijn we zelf ook gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 27001