Onze diensten

Zwerfafval rondom jullie bedrijf opruimen

Datum: 11-08-2023

Wisten jullie dat bedrijven verplicht zijn om de omgeving rondom hun bedrijf schoon te houden? Momenteel ook bekend onder de 25-meterregel. Dit geldt vooral voor (zwerf)afval dat bij het bedrijf vandaan komt zoals etensresten en verpakkingen. 

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is al het afval dat niet belandt waar het thuishoort. Het belandt vaak op straat door slordigheid en is zowel slecht voor natuur, dier als mens! Het afval op straat en in het groen vergaat heel traag. Wist je dat kauwgom pas vergaat na 20 jaar? En aluminium drankblikje vergaat nauwelijks, dit kan tot wel 50 jaar duren. Een bananenschil heeft een afbraaktijd van 1 tot 3 jaar en een houten stokje van een ijsje heeft zelf eens afbraaktijd van gemiddeld 5 jaar. 

Als zwerfafval groter is dan 10 cm dan noem je dat grof zwerfafval. Van de stukken grof zwerfafval is ongeveer de helft verpakkingsmateriaal, zoals plastic bakjes, drankblikjes en snoepwikkels. In Nederland belandt elk jaar naar schatting 50 miljoen kilo van het huishoudelijk afval op straat in plaats van direct in een container. Als het wordt opgeruimd en in de vuilverbranding belandt, kunnen de materialen niet gerecycled worden. Daardoor gaan er waardevolle grondstoffen verloren. Dit geldt overigens ook voor het afval uit straatvuilnisbakken: ook dat komt in de verbrandingsoven terecht. Daarom is het beter om afval mee naar huis te nemen en gescheiden in te leveren.  

Gevolgen voor mens, dier en milieu

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve effecten op de natuur, dier en mens. Het kan de bodem of het water verontreinigen, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken erin verstrikt. Het probleem beperkt zich niet alleen tot onze eigen omgeving. Het afval kan via onze stranden, rivieren of de wind in zee belanden en ook daar voor vervuiling zorgen.

Waarom de 25-meterregel?

Deze 25-meterregel houdt in dat de directie van jullie bedrijf eindverantwoordelijk is voor de omgeving rondom het bedrijf schoon te houden in een straal van 25 meter. De 25-meterregel is onderdeel van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Gemeente bepaalt vanaf 2023 de regels voor het opruimen

Als de Omgevingswet in werking treedt per 1 januari 2024, komt het Activiteitenbesluit Milieubeheer te vervallen. De gemeente waarin jullie bedrijf gevestigd is, zal voortaan zelf regels bepalen voor het opruimen van zwerfafval. Zo kan de gemeente beter inspelen op lokale situaties. Totdat de gemeente zelf desbetreffende regels heeft uitgewerkt in het omgevingsplan (deadline 1 januari 2032), blijft de 25-meterregel van kracht via de bruidsschat.  

25 meterregel

QSN Kennisbank

Milieu & Energie
bedrijfsafval recyclen
15-09-2023
QSN nieuws

Bedrijfsafval scheiden is verplicht

Bedrijfsafval is het afval dat binnen een bedrijf wordt geproduceerd. Het kan gaan om restafval, chemisch afval, bouwafval etc. Als bedrijf ben je verplicht bedrijfsafval te scheiden en gescheiden af te (laten) voeren. Welk afval je moet scheiden, hangt van de situatie af.

Informatiebeveiliging
communicatieplan
11-09-2023
QSN nieuws

Communicatie bij een bedrijfscrisis

Het Business Continuity Plan (BCP) bevat vaak veel technische en organisatorische herstelacties en -maatregelen. Echter, de communicatie met stakeholders is net zo belangrijk. Het is dan ook essentieel om een communicatieplan om te stellen. Door de interne en externe communicatie vooraf te definiëren kun je een cisis snel en effectief managen en weten belanghebbenden wat er speelt en welke impact dit voor hen heeft.

Informatiebeveiliging
Crisis management team
08-09-2023
QSN Blog

De weerbaarheid van organisaties bij een bedrijfscrisis

Organisaties vertrouwen steeds meer op de beschikbaarheid van hun IT systemen etc. terwijl de cijfers laten zien dat er steeds meer dreigingen van buitenaf komen zoals hacks en ransomware aanvallen. Weerbaarheid betekent dat de organisatie goed is voorbereid om zichzelf te verdedigen tegen informatiebeveiligingsproblemen en snel te herstellen als er toch een incident plaatsvindt. Om dit goed in te regelen is het belangrijk dat verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn.