Whitepaper AVG – de nieuwe privacywetgeving

Nieuws

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in heel Europa. Nu hebben 28 lidstaten nog hun eigen nationale wetten die gebaseerd zijn op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de AVG.

Zodra de AVG van kracht is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. De invoering van de AVG heeft gevolgen voor zowel organisaties die eigenaar zijn van persoonsgegevens, voor organisaties die gegevens in naam van de verantwoordelijke vewerken als voor de persoon van wie de gegevens worden verwerkt.

Benieuwd naar de belangrijkste aandachtspunten voor jouw organisatie? Download onze whitepaper.

Download whitepaper

Concrete hulp nodig voor jouw organisatie?

Onze consultants helpen graag! Bijvoorbeeld door het begeleiden van het certificeringstraject of het realiseren van zinvolle en praktische verbeteringen in de organisatie bij het aansluiten op de AVG. QSN kan vanuit haar kernfocus op risicomanagement organisaties bij uitstek begeleiden bij het inventariseren van risico’s en het definiëren van passende beheersmaatregelen. QSN gelooft en ademt een praktische instelling en zorgt bovendien voor een korte doorlooptijd.

Neem contact op via 0252 – 547 000 of info@qsn.nl.

Privacy_GDPR_informatiebeveiling