Onze diensten

QSN Nieuws: Wegiz unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Datum: 17-10-2022

Op 27 september 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Dit is weer een stap dichterbij. Het is nu aan de Eerste Kamer om de wet te behandelen en deze aan te nemen.  

Doel van Wegiz

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Daarnaast moet er een eenheid van taal ontstaan. Alle zorgverleners moeten gegevens op dezelfde manier gaan vastleggen. Ook ICT-systemen moeten aan dezelfde eisen voldoen om de informatie uit te wisselen. Het doel? Ervoor zorgen dat zorgverleners de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Op deze manier kan een patiënt beter en sneller geholpen worden en kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden. Daarnaast zal dit de administratieve lasten van zorgverleners verminderen.    

Kaderwet

De Wegiz is een kaderwet. Dit houdt in dat er Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) komen, die aangeven welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch plaats moeten vinden. De AMvB verwijst op haar beurt weer naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard. De eerste AMvB treedt in 2023 in werking en gaat over medicatieoverdracht. Dat is de eerste gegevensuitwisseling die verplicht elektronisch moet plaatsvinden. Andere gegevensuitwisselingen volgen vanaf 2024.  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in samenwerking met het zorgveld een lijst met 11 soorten gegevensuitwisselingen opgesteld, die geschikt zijn om als eerste verplicht elektronisch te maken. Daarvan hebben er vier prioriteit. De volgende vier gegevensuitwisselingen worden als eerste verplicht gesteld voor elektronische uitwisseling: 

  • Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (medicatieoverdracht)
  • Basisgegevensset (BgZ)
  • Verpleegkunidge overdracht (eOverdracht)
  • Beeldbeschikbaarheid

Spoor 1 en Spoor 2

Wegiz kent twee sporen. Spoor 1 is de verplichting dat zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar moeten uitwisselen. Een aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch verlopen. Er worden bij dit spoor geen eisen gesteld aan de informatiesystemen die daarvoor gebruikt worden. Spoor 2 gaat over normalisatie en certificering van elektronische gegevensuitwisseling. Daarbij geldt een wettelijke verplichting om bij AMvB gestelde eisen ten aanzien van taal en techniek te gebruiken. Deze eisen worden per gegevensuitwisseling vastgelegd in een NEN-norm, waarnaar in de AMvB wordt verwezen. Onlangs is de NEN bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. Deze norm sluit aan bij de gegevensuitwisseling over medicatieoverdracht.  

Altijd op de hoogte?

De ontwikkelingen rondom de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) blijven volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. In een periodieke nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Aanmelden kan via onderstaande button.  

Aanmelden nieuwsbrief

Bronnen: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en NEN

Wegiz