Nog overstappen naar ISO 14001: 2015?

Nieuws

Moet jouw organsatie nog overstappen naar ISO 14001: 2015?

Plan dan tijdig de overgang in bij de certificatie-instelling, want per 15 september 2018 zijn oude certificaten volgens ISO 14001: 2004 niet meer geldig.

Op dit moment zijn slechts 260 van de bij SCCM 2347 geregistreerde certificaten op basis van de ISO 14001: 2015 norm. Dat betekent dat veel bedrijven de overstap naar de nieuwe norm nog moeten maken. De externe audit voor de hercertificering dient uiterlijk mei/juni 2018 plaats te hebben gevonden om er zeker van te zijn dat het nieuwe certificaat tijdig wordt ontvangen. Wanneer iedereen wacht tot het einde van de transitieperiode is de kans groot dat er een capaciteitsprobleem ontstaat.

Uiteraard is het mogelijk dat QSN hierbij ondersteunt, ook hiervoor geldt: wees er op tijd bij.
Neem contact met ons op via 0252-547 000 of info@qsn.nl. Wij helpen je graag verder!

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude norm:

  • Contextanalyse, hiermee sluit het managementsysteem beter aan op het besluitvormingsproces. Dat betekent inzichtelijk maken van de externe en interne punten (issues) en de belanghebbenden (stakeholders) met hun eisen, behoeften en verwachtingen;
  • Analyse van risico’s en kansen die betrekking hebben op de organisatie in relatie tot de contextanalyse.
  • Leiderschap, het top management moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het milieumanagementsysteem.
  • Verandermanagement, op beheerste wijze doorvoeren van veranderingen binnen de organisatie.
  • Planning van acties, inzichtelijk maken wat het vervolg is van de geïdentificeerde risico’s en kansen, belangrijke milieuaspecten en compliance verplichtingen.
  • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt; bekend zijn met de belangrijkste milieuaspecten, zowel bij leveranciers als in de fasen van winning van grondstoffen tot afdanking van de producten of diensten (levenscyclusperspectief). Belangrijk hierbij is de invloed hierop.
  • Externe communicatie, een proces implementeren met explicietere aantoonbaarheid.