Is jouw organisatie al over naar ISO 14001: 2015?

Wist je dat de certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog maar audits kunnen uitvoeren op basis van de ISO 14001:2015 norm?

Het IAF (International Accreditation Forum) heeft dat besloten, omdat momenteel (nog) maar 33% van de 2.400 certificaten op basis van de nieuwe milieunorm zijn uitgegeven. Let op! Vanaf september 2018 zijn de ISO 14001:2004 certificaten niet meer geldig.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude norm:

  • Contextanalyse, hiermee sluit het managementsysteem beter aan op het besluitvormingsproces. Dat betekent inzichtelijk maken van de externe en interne punten (issues) en de belanghebbenden (stakeholders) met hun eisen, behoeften en verwachtingen;
  • Analyse van risico’s en kansen die betrekking hebben op de organisatie in relatie tot de contextanalyse.
  • Leiderschap, het top management moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het milieumanagementsysteem.
  • Verandermanagement, op beheerste wijze doorvoeren van veranderingen binnen de organisatie.
  • Planning van acties, inzichtelijk maken wat het vervolg is van de geïdentificeerde risico’s en kansen, belangrijke milieuaspecten en compliance verplichtingen.
  • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt; bekend zijn met de belangrijkste milieuaspecten, zowel bij leveranciers als in de fasen van winning van grondstoffen tot afdanking van de producten of diensten (levenscyclusperspectief). Belangrijk hierbij is de invloed hierop.
  • Externe communicatie, een proces implementeren met explicietere aantoonbaarheid.

Dus ga aan de slag met de transitie, waarbij het uiteraard mogelijk is dat QSN hierbij ondersteunt. Neem contact met ons op via 0252-547 000 of info@qsn.nl. Wij helpen je graag verder!