De nieuwe VCA-versie

De laatste versie van de VCA-norm dateert alweer uit 2010. Nederlandse en Belgische opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben daarom gewerkt aan een nieuwe VCA-versie: 2017/6.0. Deze versie ligt nu bij de Raad voor Accreditatie, de toezichthouder. De update is een feit wanneer de Raad voor Accreditatie de nieuwe VCA-versie accepteert (waarschijnlijk dit najaar). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Veiligheid centraal. Het aantal eisen is verminderd door strakker te formuleren en te ontdubbelen. De overgebleven eisen zijn logischer gestructureerd. Er is minder aandacht voor milieu.
  • Focus op de praktijk. Op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven zijn de eisen gerelateerd aan de werkplek aangescherpt. Ook worden de audits minder vanuit ‘’papier’’ ingestoken. Er wordt namelijk meer tijd beschikbaar gesteld voor audits op de werkplek.
  • Ruimte voor maatwerk. Het wordt mogelijk om op de gedragsaspecten vanuit de VCA-norm een maatwerkaanpak toe te passen. Het huidige observatieprogramma wordt daarbij losgelaten.
  • Duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. De positie van ZZP’ers is duidelijker omschreven. Er zijn meer must-vragen voor het certificatieniveau VCA*. Hierdoor verhoogt de VCA-norm de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Daarnaast moeten de inhurende partijen onderaannemers op meer punten toetsen.

Door de update bestaat er nog maar één schema voor Nederland en België. Dit schema is ook voor andere landen te gebruiken. Alle VCA gecertificeerde bedrijven krijgen te maken met deze update. Er geldt een overgangsregeling. Bedrijven gaan bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment over op de nieuwe versie. De update heeft geen gevolgen voor de VCA-examens.

Meer weten? QSN helpt graag verder! Onze consultants komen met oplossingen die aansluiten op de organisatie en aan de normen voldoen. Neem contact op via 0252 – 547000 of info@qsn.nl

De nieuwe VCA-versie

Bron: www.vca.nl