Onze diensten

CO2-uitstoot verkeer werknemers

Datum: 17-12-2021

Het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers zorgen voor veel CO2-uitstoot door organisaties. Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is namelijk gerelateerd aan werk. Tot 2030 moet de uitstoot van werkverkeer met 1 miljoen ton CO2 zakken. De ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ is dan ook een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. Wat is de impact voor organisaties?  

Nieuwe maatregelen

Om deze vorm van CO2-uitstoot te reduceren is een norm voor zakelijke mobiliteit ingevoerd. Voor organisaties met meer dan 100 medewerkers gaat per 1 januari 2026 een maximumnorm gelden. Dit betekent dat de gemiddelde  uitstoot per zakelijke reizigerskilometer vanaf dat moment niet hoger mag zijn dan 96 gram CO2/KM. Deze maximumnorm is bepaald op basis van het Nederlandse gemiddelde. Wanneer de uitstoot van een organisatie hoger is dan deze maximumnorm, heeft zij dus tot 2026 de tijd om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit is te bereiken door bijvoorbeeld minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van de fiets, het OV of elektrisch vervoer.  

Daarnaast moeten organisaties met meer dan 100 medewerkers ieder jaar rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer. Organisaties moeten bijvoorbeeld bijhouden hoe haar werknemers reizen. De rapportage wordt beoordeeld door het ministerie. Organisaties ontvangen als reactie een basisrapportage met een terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en eventuele suggesties voor de te ondernemen acties. Peildatum voor de rapportageverplichting is 1 januari van het jaar waarin een onderneming meer dan 100 werknemers heeft. Wanneer een organisatie vanaf 1 januari 2025 meer dan 100 werknemers heeft, dan moet zij vanaf dat jaar aan de rapportageverplichting voldoen. Deze organisatie moet ook uiterlijk 1 januari 2026 aan de maximumnorm voldoen voor zakelijke mobiliteit. Zij heeft hier dus slechts een jaar de tijd voor. Wij raden sterk aan om vanaf 2022 de CO2-uitstoot van het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van jouw organisatie inzichtelijk te maken. Ook als je nog net niet bij die 100 medewerkers bent.  

Verwachte ingangsdatum

Naar verwachting zullen de rekenregels voor deze nieuwe regeling per 1 januari 2022 bekend worden gemaakt. Vanaf dat moment hebben organisaties met meer dan 100 medewerkers een rapportageverplichting en moeten zij uiterlijk 1 januari 2026 voldoen aan de maximumnorm voor zakelijke mobiliteit. Het rapportagesysteem met rekentool om aan de jaarlijkse rapportageverplichting te voldoen is uiterlijk 1 januari 2023 operationeel. Dit is de datum waarop rapportage over 2022 kan worden aangeleverd. Het streven is om dit systeem eerder beschikbaar te hebben. De inwerkingtreding is nog afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.  

Update 6 januari 2022

Er werd verwacht dat de regeling per 1 januari 2022 in zou gaan. Vanwege de langdurige kabinetsformatie heeft de nieuwe regering nog niet kunnen instemmen met de nieuwe regeling. Echter, wordt er verwacht dat Rutte IV alsnog snel akkoord gaat. Dit moet wel om het doel van 1 miljoen ton CO2-reductie van werkverkeer in 2030 te halen.  

Meer weten?

Meer weten over hoe je de CO2-uitstoot van jouw organisatie kan verminderen? Onlangs schreven wij een Whitepaper over CO2 neutraal ondernemen. Download de Whitepaper hieronder. Daarnaast helpen onze Consultants ook graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Contact

Bron: Ondernemersplein, duurzaam ondernemen en ATR.

reductie woon-werk verkeer

Whitepaper

CO2-neutraal ondernemen

CO2 neutraal ondernemen
  • 5 tips om te starten met CO2-neutraal ondernemen
  • CO2-reductiemanagement
  • Inspirerende voorbeelden