Onze diensten

ISO 26000

De norm voor implementatie van MVO

Steeds meer organisaties hechten waarde aan de duurzaamheid van inkopen. Door aan de slag te gaan met ISO 26000 krijgt jouw organisatie inzicht in maatschappelijke thema’s en handvatten om MVO daadwerkelijk in de praktijk te brengen. ISO 26000 is internationaal bekend en dé norm voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen organisaties. De ISO 26000 geeft kaders om maatschappelijke verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Ook bevat de norm diverse adviezen en concrete handvatten. In de norm staan richtlijnen over o.a. de MVO principes, omgang met stakeholders, de verschillende maatschappelijke thema’s en implementatie.

Onze aanpak

Onze Consultants organiseren sessies en gaan het gesprek met jullie aan. Er is namelijk commitment nodig binnen alle lagen van de organisatie. Parrallel gaan we aan de slag met de inventarisatie. Wat verwachten belanghebbenden ten aanzien van MVO? Vervolgens zorgen wij dat acties en doelen worden verankert binnen de organisatie. Daarbij denken we out of the box maar zoeken wij altijd zoveel mogelijk aansluiting bij wat er al is. Uiteraard helpen wij ook bij de doorvertaling d.m.v. concrete communicatieplannen en afspraken. Vervolgens kunnen we helpen bij het opstellen en indienen van de zelfverklaring. Meer weten? Plan gerust een vrijblijvend adviesgesprek.

ISO 26000
Voordelen ISO 26000
  • Verbeteren van imago en betrouwbaarheid rondom MVO.
  • Wereldwijd erkende ISO norm.
  • Integrale aanpak.
  • Goed toe te passen in combinatie met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om te certificeren op ISO 26000?

Nee dat is niet mogelijk. ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en niet bedoeld voor certificatie. Jouw organisatie kan wel met een zelfverklaring aantonen te voldoen aan de principes en richtlijnen uit ISO 26000. Deze zelfverklaring wordt vervolgens geplaatst op een publicatieplatform.

Wat is de transparantietrap?

Indien een organisatie de zelfverklaring wil indienen, zijn er drie transparantietreden. Deze treden zeggen iets over de mate van onderbouwing van de zelfverklaring  van de organisatie.

Is het mogelijk om ISO 26000 te combineren met andere schema's?

Ja dat is mogelijk. Wij hebben al diverse organisaties geholpen bij het aanvullen van het ISO 14001 managementsysteem met de ISO 26000 richtlijnen. Meer weten over onze succesverhalen? Neem contact op.

Recente artikelen

Milieu & Energie
bedrijfsafval recyclen
15-09-2023
QSN nieuws

Bedrijfsafval scheiden is verplicht

Bedrijfsafval is het afval dat binnen een bedrijf wordt geproduceerd. Het kan gaan om restafval, chemisch afval, bouwafval etc. Als bedrijf ben je verplicht bedrijfsafval te scheiden en gescheiden af te (laten) voeren. Welk afval je moet scheiden, hangt van de situatie af.

Informatiebeveiliging
communicatieplan
11-09-2023
QSN nieuws

Communicatie bij een bedrijfscrisis

Het Business Continuity Plan (BCP) bevat vaak veel technische en organisatorische herstelacties en -maatregelen. Echter, de communicatie met stakeholders is net zo belangrijk. Het is dan ook essentieel om een communicatieplan om te stellen. Door de interne en externe communicatie vooraf te definiëren kun je een cisis snel en effectief managen en weten belanghebbenden wat er speelt en welke impact dit voor hen heeft.

Informatiebeveiliging
Crisis management team
08-09-2023
QSN Blog

De weerbaarheid van organisaties bij een bedrijfscrisis

Organisaties vertrouwen steeds meer op de beschikbaarheid van hun IT systemen etc. terwijl de cijfers laten zien dat er steeds meer dreigingen van buitenaf komen zoals hacks en ransomware aanvallen. Weerbaarheid betekent dat de organisatie goed is voorbereid om zichzelf te verdedigen tegen informatiebeveiligingsproblemen en snel te herstellen als er toch een incident plaatsvindt. Om dit goed in te regelen is het belangrijk dat verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn.