Onze diensten

ISO 26000

De norm voor implementatie van MVO

Steeds meer organisaties hechten waarde aan de duurzaamheid van inkopen. Door aan de slag te gaan met ISO 26000 krijgt jouw organisatie inzicht in maatschappelijke thema’s en handvatten om MVO daadwerkelijk in de praktijk te brengen. ISO 26000 is internationaal bekend en dé norm voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen organisaties. De ISO 26000 geeft kaders om maatschappelijke verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Ook bevat de norm diverse adviezen en concrete handvatten. In de norm staan richtlijnen over o.a. de MVO principes, omgang met stakeholders, de verschillende maatschappelijke thema’s en implementatie.

Onze aanpak

Onze Consultants organiseren sessies en gaan het gesprek met jullie aan. Er is namelijk commitment nodig binnen alle lagen van de organisatie. Parrallel gaan we aan de slag met de inventarisatie. Wat verwachten belanghebbenden ten aanzien van MVO? Vervolgens zorgen wij dat acties en doelen worden verankert binnen de organisatie. Daarbij denken we out of the box maar zoeken wij altijd zoveel mogelijk aansluiting bij wat er al is. Uiteraard helpen wij ook bij de doorvertaling d.m.v. concrete communicatieplannen en afspraken. Vervolgens kunnen we helpen bij het opstellen en indienen van de zelfverklaring. Meer weten? Plan gerust een vrijblijvend adviesgesprek.

ISO 26000
Voordelen ISO 26000
  • Verbeteren van imago en betrouwbaarheid rondom MVO.
  • Wereldwijd erkende ISO norm.
  • Integrale aanpak.
  • Goed toe te passen in combinatie met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om te certificeren op ISO 26000?

Nee dat is niet mogelijk. ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en niet bedoeld voor certificatie. Jouw organisatie kan wel met een zelfverklaring aantonen te voldoen aan de principes en richtlijnen uit ISO 26000. Deze zelfverklaring wordt vervolgens geplaatst op een publicatieplatform.

Wat is de transparantietrap?

Indien een organisatie de zelfverklaring wil indienen, zijn er drie transparantietreden. Deze treden zeggen iets over de mate van onderbouwing van de zelfverklaring  van de organisatie.

Is het mogelijk om ISO 26000 te combineren met andere schema's?

Ja dat is mogelijk. Wij hebben al diverse organisaties geholpen bij het aanvullen van het ISO 14001 managementsysteem met de ISO 26000 richtlijnen. Meer weten over onze succesverhalen? Neem contact op.

Recente artikelen

Milieu & Energie
zakelijk verkeer
28-11-2022
QSN nieuws

Inwerkingtreding regeling werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2023

Een concreet doel van het Klimaatakkoord is de reductie van 1 megaton CO2 door werkgebonden personenmobiliteit in 2030. Deze normerende regeling wordt opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  De inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 juli 2023. 

Informatiebeveiliging
herziening norm
28-11-2022
QSN nieuws

ISO 27001:2022 gepubliceerd

ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen oktober (2022) is de ISO 27001:2022 gepubliceerd. De Nederlandstalige versie komt binnenkort ter beschikking. Deze vernieuwde versie is aangepast op de herziene ISO 27002 en de nieuwe Harmonized Structure (HS). 

Informatiebeveiliging
Wachtwoordmanager
24-11-2022
QSN Blog

Gebruik jij al een wachtwoordmanager?

Een wachtwoordmanager is een digitale kluis die al jouw wachtwoorden helpt te beveiligen en helpt om verschillende, sterke wachtwoorden te maken voor elk van je accounts. Lees meer over wachtwoordmanager in deze blog!