Onze diensten

ISO 14001

De internationale standaard voor milieu

Het thema milieu krijgt steeds meer aandacht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid staat het onderwerp ook steeds vaker op de ondernemingsagenda’s. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, de ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties. QSN is een adviesbureau dat pragmatische begeleiding kan bieden bij het behalen van het ISO 14001 certificaat. Het is ook mogelijk jouw organisatie volledig te ontzorgen.

Laat jouw organisatie begeleiden door QSN

De Kennisexperts van QSN hebben veel praktijkervaring met het begeleiden van organisaties naar het ISO 14001 certificaat. Wij geven garantie op certificering, maar gaan voor meer! Wij geloven in certificatie als opstap naar verdere groei en professionalisering van jouw organisatie. Hoe we dat doen? Dat vertellen we graag in vrijblijvend adviesgesprek.

Milieumanagementsysteem
Belangrijke onderwerpen milieumanagementsysteem
  • Het hebben en handelen vanuit een milieubeleid. 
  • Bewustwording op alle lagen binnen de organisatie.
  • Een actief betrokken Directie, het is niet alleen het feestje van de milieucoördinator.
  • Het toepassen van het zogenoemde levenscyclusperspectief.
  • Het beheersen van de milieurisico’s.
  • Continu de milieuprestaties verbeteren waardoor het milieu wordt beschermd.

Veelgestelde vragen

Wat is een ISO 14001 certificaat met CO2 Reductiemanagement?

Het is ook mogelijk om een nationale aanvulling te doen op het ISO 14001 certificaat. Het certificatieschema ‘CO2-Reductiemanagement met ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die de energiebesparing willen aantonen en/of willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan de energie-audit worden gesteld. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energie-audit uit te voeren en daarvoor niet vrijgesteld zijn.

Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

ISO 50001 richt zich volledig op Energiemanagement. Heeft de organisatie het doel om te voldoen aan de internationale norm voor Energiemanagement? Dan sluit de ISO 50001 certificering wellicht beter aan.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieu. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, de ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties.

Wat is het levenscyclusperspectief?

Vanuit de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald. De ISO 14001 norm beschrijft de term levenscyclus (conform de term “3.3.3” in verband met ondersteuning en uitvoering) als volgt:
“Achtereenvolgende en onderling gekoppelde fasen van een productsysteem (of dienstensysteem), vanaf het verwerven van grondstoffen of het opwekken van natuurlijke hulpbronnen tot de definitieve verwijdering.” We wijzen je graag op dit nieuwsartikel over het levenscyclusperspectief.

levenscyclusperspectief

Whitepaper

ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement

tooling

Trainingen

ISO 14001 training

28-04-2021 +2
8 uur
8 personen
  • Leer alles over de internationale standaard voor milieu.
  • Veel praktijkvoorbeelden en handige templates, direct aan de slag.
  • Ervaren trainers, gemiddeld een 8,5.