Digitalisering

Iets nieuws op basis van wat je al hebt

Voor organisaties is het belangrijk digitale middelen voluit te benutten om concurrentievoordeel te realiseren. Het gaat daarbij om alle digitale technologieën waardoor alles met elkaar verbonden is. Het managementsysteem van een organisatie kan hier vaak heel goed in worden geïntegreerd. In het geval dat bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van Confluence, G-Suite van Google Cloud, of van Office 365 met Sharepoint, dan hebben de QSN’ers hier al veel ervaring mee. QSN Consultant Mick geeft meer informatie over managementsystemen in SharePoint in deze blog.

Voordelen digitaliseren

Omdat elke organisatie te maken heeft met andere behoeften en belangen, gaan wij graag in gesprek om in kaart te brengen welke wensen er zijn. Naast het in kaart brengen en beschikbaar maken van processen, documenten en formulieren, kunnen wij ook meedenken en ondersteunen bij het verder digitaliseren van de processen. Als resultaat van deze verdere digitalisering zien wij dat klanten meer inzicht krijgen in hun prestaties, wat bijvoorbeeld als input voor de Management Review wordt gebruikt. Maar denk ook aan de andere voordelen die digitalisering heeft, bijvoorbeeld voor versiebeheer. De genoemde applicaties houden automatisch de laatste wijzigingen bij en het geeft de mogelijkheid om de bewerkingsgeschiedenis te tonen en de rechten zijn per gebruiker in te stellen. De meeste ISO nomen stellen als eis dat informatie gedocumenteerd moet zijn. Dat betekent dat documenteren via een applicatie ook heel goed mogelijk is: een goed managementsysteem hoeft geen dik boekwerk te zijn!

Voorbeelden van reeds uitgevoerde digitaliseringstrajecten

  • Het optekenen van de verschillende processen in Sharepoint bij een grote speler in de inframarkt;
  • Het beschikbaar maken van de benodigde documentatie via Google Sites bij een softwaredeveloper;
  • Het digitaliseren van afkeur-registratieformulieren bij een grote producent van versproducten;
  • Het inbedden van corrigerende maatregelen in dagelijks gebruikte applicaties.

Heeft jouw organisatie een digitaliseringsuitdaging? We praten graag met je verder. Ook is het mogelijk om een demo te organiseren.

Ja, ik wil een vrijblijvend adviesgesprek