Onze diensten

Interne audits

Zelf uitvoeren of uitbesteden?

Het uitvoeren van interne audits is een verplicht onderdeel in ieder managementsysteem. Indien je gecertificeerd wil worden én blijven moet jouw organisatie interne audits uitvoeren en rapporteren. Een organisatie heeft de keus om een eigen interne auditteam aan te stellen of deze taak uit te besteden. Wanneer jouw organisatie een eigen auditteam aanstelt is het belangrijk dat de auditoren objectief de situatie kunnen beoordelen. Zij mogen bijvoorbeeld niet de eigen processtappen toetsen. Wij organiseren diverse trainingen en geven beginnende auditoren op deze manier een vliegende start. Ook is het mogelijk om de interne audits door onze ervaren Consultants te laten uitvoeren. Hierdoor kunnen jouw medewerkers zich focussen op de eigen werkzaamheden en ben je zeker dat de uitwerking en rapportage aan de gestelde eisen voldoet.

Onze aanpak

Een driejaarlijks auditprogramma is de basis. Dit is een overzicht van alle onderdelen en normeisen vanuit jouw managementsysteem. In dit overzicht wordt voor de komende drie jaar aangegeven waar focus op komt te liggen. Dit plan wordt tussentijds bijgesteld op basis van gesignaleerde tekortkomingen of belangrijke wijzigingen. Jaarlijks wordt op basis van het auditprogramma een auditplanning gemaakt. De scope wordt bepaald en de auditees worden voor de audit uitgenodigd. Er worden interviews gehouden en er worden documenten gecontroleerd. De sterke punten, tekortkomingen en aandachtspunten worden beschreven in een heldere interne auditrapportage.

Remote of op locatie?

Normaliter organiseren wij onze interne audits op locatie. Inmiddels hebben onze gedreven Consultants ook veel ervaring opgedaan met remote audits. Neem gerust contact op, dan vertellen we je alles over de mogelijkheden.

uitbesteden bij QSN
Voordelen uitbesteden interne audits
 • Geen interne belangen
 • Medewerkers hebben focus op core werkzaamheden
 • Onze auditoren hebben veel ervaring
 • Onze auditoren kunnen adviseren o.b.v. best practices bij andere organisaties
 • Voorkom tekortkomingen tijdens de externe audit

Veelgestelde vragen

Zijn interne audits verplicht?

Het uitvoeren van interne audits is een verplicht onderdeel in ieder managementsysteem. Jouw organisatie moet een driejarig auditprogramma hebben en jaarlijks interne audits uitvoeren en rapporteren.

Welke kennis moet een interne auditor hebben?

Dit is niet formeel vastgelegd. Het is wel belangrijk dat de auditor goede gespreksvaardigheden heeft, kennis heeft van het managementsysteem (bijvoorbeeld door een normkennistraining) en bekend is met de richtlijnen ISO 19011 voor het uitvoeren van audits.

Whitepaper

Interne- en externe audits

Externe audits
 • Waarderend auditen
 • Risk Based Auditing
 • Brown Paper Audits

Trainingen

Praktische training voor interne audits (op locatie)

06-07-2023 +1
8 uur
8 personen
 • Inzicht in de rol van de interne auditor.
 • Verwerven van praktische vaardigheden om audits uit te voeren.
 • Kunnen signaleren van belangrijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering.
 • Correct rapporteren van bevindingen om zo verbeteringen te stimuleren.

Praktische training voor interne audits (remote)

Op aanvraag
4 uur
4 personen
 • Extra aandacht voor interne audits op afstand.
 • Concrete tools en handvaten.
 • Tips voor een goede auditrapportage.

Recente artikelen

Milieu & Energie
onderzoeksplicht
12-05-2023
QSN Blog

Energiebesparings-, informatie- en onderzoeksplicht

Heeft jouw organisatie een groot energieverbruik? Dan kan het heel goed zijn dat je moet voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht en/of de onderzoeksplicht. Wanneer dit het geval is moet de organisatie besparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 

Informatiebeveiliging
Wegiz
02-05-2023
QSN nieuws

Wegiz unaniem aangenomen

Op Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. De Wegiz treedt op 1 juli, na publicatie in het Staatsblad, in werking en gaat verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt.

Informatiebeveiliging
Consultant Informatiebeveiliging
20-04-2023
QSN Blog

Veilig omgaan met gegevens

De digitale criminaliteit neemt toe en dus wordt het veilig omgaan met gegevens steeds belangrijker. Het veilig omgaan met gegevens is een combinatie van het opzetten van veilige systemen, voldoen aan wet- en regelgeving en bewustwording. Information Security Consultant Lisa deelt 10 tips voor het veilig omgaan met gegevens.