Onze diensten

QSN Blog

Toon alles
Risicomanagement
Verandering
11-10-2017
QSN Blog

Verandering is de enige constante

Alles in onze omgeving verandert. Sommige veranderingen kiezen we zelf, bijvoorbeeld door te verhuizen, van baan te veranderen of een verbouwing uit te laten voeren. Andere veranderingen overkomen ons.

Risicomanagement
risicomanagement
20-09-2017
QSN Blog

Risicomanagement leidt tot groei

In deze blog zet Erwin de zienswijze van QSN op het onderwerp risicomanagement uiteen; hoe kan een organisatie risico’s op een integrale en gestructureerde wijze identificeren, evalueren en mitigeren.

Arboveiligheid
Integrated Pest Management
08-09-2017
QSN Blog

Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) is een geïntegreerd systeem om de overlast van plaagdieren in en om (voedingsmiddelen)bedrijven te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Kwaliteit
Kwaliteit als concurrentiewapen
07-08-2017
QSN Blog

Kwaliteit als onderscheidend concurrentiewapen

Kwaliteit gaat over verbeteren. Het moet veiliger, gezonder of duurzamer. Onderscheidend zijn realiseer je door kwaliteit concreet en tastbaar te maken. Lees de vijf tips om kwaliteit concreet en tastbaar te maken!

Risicomanagement
risicomanagement
20-02-2017
QSN Blog

Hoe fragiel is jouw organisatie?

‘Fipronilei’, ‘warmtezombie’ en ‘regenboogtaal’. Het einde van 2017 nadert en deze woorden zijn allemaal in aanmerking geweest voor het woord van het jaar. Als je mij vraagt het woord van het jaar in ‘ISO land’ te kiezen, dan kies ik voor het woord ‘risico’.