Onze diensten

AVG/ GDPR

Hulp bij privacy vraagstukken

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Privacy is een thema wat de laatste jaren meer de aandacht krijgt. In de media worden steeds meer datelekken gemeld, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stevigere rol ingenomen en mensen zijn zich meer dan ooit bewust waar hun gegevens zijn opgeslagen.

AVG wetgeving

Sinds mei 2018 is in Europa de AVG wetgeving definitief van kracht. Het betreft de bescherming van persoonsgegevens en daarmee de rechtspositie van natuurlijke personen. De EU Verordening 2016/679 biedt op Europees niveau bescherming aan personen in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens. De wet is aangenomen in april 2016 en bedoeld om in gezamenlijkheid beter te kunnen aansluiten op alle technologische ontwikkelingen en de forse toename in het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. De Verordening vereist dat organisaties volledige aansprakelijkheid aannemen voor de gegevens die zij verwerken. Zij moeten kunnen aantonen dat interne middelen en vaardigheden zijn toegekend om optimale bescherming van persoonsgegevens zeker te stellen (verantwoording).

Laat QSN jouw organisatie helpen met privacyvraagstukken

QSN heeft een team van Kennisexperts die staan te trappelen om jouw organisatie verder te helpen. Deze Kennisexperts hebben o.a. al veel ervaring opgedaan met het opstellen en implementeren van volledige documentatie van de registratie van persoonsgegevens en de genomen technische- en organisatorische maatregelen. Denk daarbij aan:

  • Het opstellen van een verwerkingsregister;
  • Het opstellen van procedures met betrekking tot het melden van datalekken;
  • Adviseren over technische en organisatorische maatregelen, deze verder documenteren en aantoonbaar implementeren;
  • Bewustwordingssessies en/of incompany trainingen organiseren voor medewerkers die werken met privacy gevoelige informatie;
  • Het opzetten, implementeren en verbeteren van een volledig informatiebeveiligingsmanagementsysteem volgens ISO 27001ISO 27701NEN7510, AVG-Certificering of Technical Standard Personal Data Protection.

Heeft jouw organisatie een ander privacyvraagstuk? Neem contact op, onze Kennisexperts helpen graag verder.

GDPR

Whitepaper

AVG, de Europese privacywetgeving

QSN blog
  • Uitleg AVG
  • Toelichting op persoonsgegevens
  • Belangrijke aandachtspunten

Veelgestelde vragen

Wat is certificatie volgens Technical Standard Personal Data Protection?

Wist je al dat organisaties zich ook door derden kunnen laten toetsen op de inspanningsverplichting? Daartoe is door Bureau Veritas de volgende norm ontwikkeld: Technical Standard Personal Data Protection in compliance with EU regulation 2016/679. De Kennisexperts van QSN begeleiden organisaties bij alle voorbereidende stappen om dit certificaat te kunnen behalen. Lees ook de referentie van klant Oxyma. Deze organisatie is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd conform deze standaard. Wij zijn trots dat onze consultant Lonneke hieraan heeft meegewerkt!