Compliance verklaring

Wil jouw organisatie structureel verbeteren en groeien, maar twijfelen jullie aan certificatie? Soms is certificatie niet noodzakelijk en kan een organisatie volstaan met een “Statement of Control” of “Compliance verklaring”. Daarmee kunnen we vanuit QSN verklaren dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen en onderbouwen we dat met aantoonbare bewijslast. Deze bewijslast wordt, volgens de laatste jurisprudentie, als gelijkwaardig aan certificatie beschouwd in het geval van aanbestedingen.

Werkwijze compliance verklaring

De QSN Compliance verklaring wordt afgegeven na een Compliance Audit door een onafhankelijk gekwalificeerde QSN Auditor. Dat betekent dat alle elementen van de standaard in de praktijk worden beoordeeld. We registreren de bewijslast en gaan na in hoeverre de systeemwerking naar de toekomst toe voldoende is gewaarborgd. Intern wordt de rapportage beoordeeld door de Compliance manager en indien akkoord, wordt de Compliance verklaring opgesteld. Deze verklaring is één jaar geldig. Met de QSN Compliance verklaring wordt zeker gesteld dat de organisatie voldoet aan de geldende ISO eisen. De verklaring wordt, volgens de laatste jurisprudentie, als gelijkwaardig aan certificatie beschouwd in het geval van aanbestedingen. Dit standpunt vindt ook bevestiging op de website van de International Organization for Standardization (ISO). Vrij vertaald wordt aangegeven dat certificering niet de enige manier is om aan te tonen dat een managementsysteem wordt gehanteerd conform de ISO normeisen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in.

Plan adviesgesprek

Voordelen QSN Compliance verklaring

• Voor QSN is de norm geen dwangbuis. We helpen jouw organisatie met oplossingen die passen bij jouw organisatie én aan de normeisen voldoen.
• De QSN Compliance verklaring kan kostentechnisch interessant zijn. Indien wij al bij het opzetten en verbeteren van het managementsysteem zijn betrokken, worden geen extra auditkosten gerekend.
• Je ontvangt een certificaat, begeleidend schrijven en een HTM logo voor op de website.

Onze aanpak

Onze Consultants hebben veel ervaring met het opzetten en verbeteren van managementsystemen conform de eisen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 en NEN 7510. We vinden het daarbij belangrijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat er al is. Zodra het managementsysteem conform de eisen is geïmplementeerd en getoetst door middel van interne audits en de management review kunnen wij de QSN Compliance verklaring afgeven. Deze QSN Compliance verklaring is één jaar geldig. Indien verlenging gewenst is, moet een nieuwe controle worden uitgevoerd.

Ik wil meer weten