Ease-in-out
Risicomanagement

Risicomanagement

ISO 31000 is gebaseerd op het Risk Management Framework

Certificatie

Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang van risicomanagement. Dit zie je bijvoorbeeld aan de speciale paragraaf hierover in de verslaglegging, of aan het feit dat grote organisaties een riskmanager aanstellen. Het beheersen van risico’s is ook voor jouw organisatie van belang.

Onze consultants helpen je met:
•    Opstellen risicoanalyse
•    Wegen van de risico's
•    Vaststellen van maatregelen
•    Beoordelen effectiviteit en restrisico's

Inbedden in de organisatie

Risicomanagement omvat de gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s. Een belangrijke vraag is hoe het risicomanagement wordt ingebed in een organisatie. Wij maken daarom gebruik van een beproefde methode en organiseren praktische bijeenkomsten zodat je de opgedane kennis meteen kunt toepassen.

ISO 31000

De internationale norm ISO 31000 geeft een algemeen referentiekader voor het inrichten van risicomanagement. Ook heeft de norm tot doel om risicomanagementprocessen in huidige en toekomstige ISO-normen te harmoniseren. De norm is niet bedoeld voor certificering.

Integraal onderdeel organisatieprocessen
Een van de principes van ISO 31000 luidt dat risicomanagement pas effectief is als het een integraal onderdeel vormt van de processen in de organisatie. Om dit te bewerkstelligen, maken we gebruik van het begrip Risk Management Framework (raamwerk voor risicomanagement).

Meer weten over het belang van risicomanagement? Onze consultants staan voor je klaar.

Wil je meer weten over certificatie of heb je een andere vraag? Nicolette helpt je graag.

Risicomanagement