Ease-in-out
Duurzaamheid

Duurzaamheid

ISO 14001, ISO 50001, CO2-Prestatieladder en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Certificatie

Meer en meer bedrijven en organisaties zien in dat we de aarde in bruikleen hebben van onze kinderen en kleinkinderen. Ze verduurzamen hun bedrijfsvorming en kiezen er steeds vaker voor om zaken te doen met andere duurzame bedrijven. Onze consultants staan daarom ook voor je klaar op het gebied van milieu en duurzaamheid:
•    ISO 14001: milieu
•    ISO 50001: energiemanagementsystemen
•    CO2-Prestatieladder: uitstoot van koolstofdioxide
•    MVO-Prestatieladder: maatschappelijk verantwoord ondernemen

ISO 14001

Met een certificering voor de internationale norm voor milieu ISO 14001 voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving. Ook werkt de organisatie zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties. Belangrijke onderwerpen van ISO 14001 zijn:
•    Milieubeleid
•    Benoemen van milieuaspecten en -effecten
•    Bewustwording in de organisatie
•    Continu verbeteren

Kijk op www.sccm.nl om te zien of een organisatie ISO 14001 gecertificeerd is.

ISO 50001

De internationale norm voor energiemanagementsystemen ISO 50001 richt zich specifiek op het terugdringen van energieverbruik. Belangrijke onderwerpen van ISO 50001 zijn:
•    Energiebesparingsbeleid
•    Voldoen aan geldende wet- en regelgeving
•    Zorgen dat benodigde informatie en middelen voor het behalen van doelstellingen aanwezig zijn
•    Continu verbeteren van energieprestaties

De norm is een verdieping van ISO 14001 en stelt zwaardere eisen aan:
•    diepgang van de monitoring van het verbruik
•    identificatie van mogelijke verbeteringen
•    doelstellingen om de verbeteringen te realiseren

In tegenstelling tot ISO 14001 richt ISO 50001 zich uitsluitend op het energieverbruik van de eigen organisatie en niet op dat in de keten.

Kijk op www.sccm.nl om te zien of een organisatie ISO 50001 gecertificeerd is.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven en organisaties die deelnemen aan een aanbesteding om CO2-bewust te handelen. Niet alleen met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij het uitvoeren van projecten. De organisatie kan dus zowel een bedrijfs- als een projectcertificatie verwerven. Belangrijke onderwerpen van de CO2-Prestatieladder zijn:
•    Meten van CO2-uitstoot
•    Interne en externe communicatie
•    Keteninitiatieven
•    Continu verbeteren

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?
Een score van 1 (laag) tot 5 (hoog) op de prestatieladder geeft aan in hoeverre de organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. Zowel het milieu als de organisatie profiteert hiervan: het creëren van CO2-bewustzijn leidt tot lager energieverbruik en daarmee tot een interessante kostenbesparing.
Bovendien levert het bereiken van een hogere trede op de prestatieladder gunningsvoordeel op bij de aanbesteding van opdrachten. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het voordeel in het aanbestedingsproces. Tot wel tien procent!

MVO-Prestatieladder

Steeds meer organisaties beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve invloed heeft op de samenleving én op hun marktpositie. Maar hoe maak je op objectieve wijze kenbaar hoe jouw organisatie zich inspant op MVO-gebied? Hiervoor is het certificaat voor duurzaam ondernemen ontwikkeld: de MVO-prestatieladder.
De MVO-Prestatieladder is een voortdurend proces van ontwikkeling en staat voor:
•    Integreren van de uitgangspunten voor duurzaam ondernemen
•    Transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het
      managementsysteem
•    Aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces

Hoe werkt de MVO-Prestatieladder?
De prestatieladder kent 5 niveaus en heeft 33 indicatoren. Deze 33 indicatoren zijn geïnspireerd op de MVO-kernthema’s van de internationale norm ISO 26000:
•    Behoorlijk bestuur
•    People
•    Planet
•    Profit

De organisatie brengt per indicator in kaart wat de wettelijke en branchegerelateerde eisen zijn. Ook geef je aan welke verwachtingen de stakeholders hebben en hoe jouw organisatie presteert ten opzichte van de indicatoren. Bovendien formuleer je een duidelijk plan om door te groeien naar het volgende niveau.

Naast het managen van de 33 MVO-indicatoren is het managementsysteem dus gericht op:
•    Stakeholdermanagement
•    Naleven van wettelijke eisen en eisen van stakeholders
•    Plan-Do-Check-Act-cyclus

Naarmate jouw organisatie hoger op de ladder komt, gaan steeds meer indicatoren en daarmee stakeholders een rol spelen. Op niveau 1 tot 3 kijk je in eerste instantie alleen naar de direct belanghebbenden, vervolgens ook naar de indirect betrokkenen en de branche. Op niveau 4 en 5 worden ook de keten en de samenleving als stakeholders gezien.
Met andere woorden: een hoger niveau op de MVO-Prestatieladder betekent meer transparantie en meer belanghebbenden die een rol spelen.

Energie-audit

Wil je een energie-audit uit laten voeren door QSN? Lees meer over onze aanpak in de whitepaper.

Welke certificering?

Certificering is waardevol voor iedere organisatie, maar iedere organisatie is anders. We vertellen je graag welke certificering het best bij jouw organisatie en doelen past.

Certificeringen combineren

Er zijn verschillende ISO-normen en alle beschikken ze over een identieke structuur. Dit maakt het mogelijk om meerdere standaarden te integreren in één systeem. Door begeleiding en certificering te combineren, profiteert jouw organisatie van interessante efficiency- en kostenvoordelen.

Benieuwd naar onze aanpak? We vertellen je er graag meer over.

Wil je meer weten over voedselveiligheid? Nanda helpt je graag.

Duurzaamheid