Onze diensten

VCA certificering

Programma waarbij veilig werken en het aantal ongevallen verminderen centraal staan

VCA-certificatie is waardevol voor Nederlandse en Belgische bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA is een veelzijdig programma waarbij veilig werken en het aantal ongevallen verminderen centraal staat. Voor de VCA-certificatie worden dienstverlenende bedrijven getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem.

Vernieuwde norm

In 2018 is de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 gepubliceerd. De overgangstermijn (uiterlijk oktober 2021) is inmiddels verstreken. Alle organisaties die een VCA certificaat willen halen of al in bezit zijn van een certificaat moeten voldoen aan de eisen van VCA 2017/6.0. Lees meer over de wijzigingen in ons nieuwsbericht.

Begeleiding bij behalen of vernieuwen VCA certificaat

Onze consultants helpen graag bij het opstellen, implementeren en verbeteren van een VGM-beheersysteem. De Kennisexperts van QSN hebben veel praktijkervaring met het begeleiden van organisaties naar het begeerde VCA certificaat. QSN geeft garantie op certificering, maar gaat voor meer! Wij geloven in certificatie als opstap naar verdere groei en professionalisering van jouw organisatie. Hoe we dat doen? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

VCA**
Voordelen VCA certificering
  • Steeds meer opdrachtgevers eisen een VCA certificering
  • Duidelijk toetsingkader
  • Vergroten veiligheidsbewustzijn
  • Voorkomen van ongevallen en verzuim

Veelgestelde vragen

Wat is VCA?

VCA staat voor de veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. VCA is een veelzijdig programma waarbij veilig werken en het aantal ongevallen verminderen centraal staat. Voor VCA-certificatie wordt de organisatie getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem.

Is VCA verplicht?

VCA is bij de wet niet verplicht maar uit de praktijk blijkt dat steeds meer opdrachtgevers ervoor kiezen om werkzaamheden alleen uit te besteden aan VCA-gecertificeerde leveranciers. Het is dan ook steeds vaker een eis vanuit opdrachtgevers.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen VCA 208/5.1 en VCA2017/6.0?

VCA2017/6.0 is de vernieuwde versie van VCA2008/5.1. Door deze update bestaat er nog maar één schema voor Nederland en België. Ook is dit schema voor andere landen te gebruiken. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Veiligheid centraal. Het aantal eisen is verminder door strakker te formuleren en te ontdubbelen. De overgebleven eisen zijn logischer gestructureerd en er is minder aandacht voor milieu.
  • Focus op de praktijk. De eisen gerelateerd aan de werkplek zijn aangescherpt en er wordt meer tijd beschikbaar gesteld voor audits op de werkplek.
  • Ruimte voor maatwerk. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag. Dit programma is verplicht voor VCA**-bedrijven
  • Duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. De positie van ZZP’ers is duidelijker omschreven. Er zijn meer must-vragen voor het certificatieniveau VCA*. Hierdoor verhoogt de VCA-norm de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Daarnaast moeten de inhurende partijen onderaannemers op meer punten toetsen.

Wat is de overgangstermijn van VCA2008/5.1 naar VCA2017/6.0?

Uiterlijk oktober 2021 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0 norm.

Wat is een gedragsbewustwordingsprogramma?

Een gedragsbewustwordingsprogramma zorgt voor bevordering van het VGM bewustzijn en VGM gedrag van medewerkers om ongevallen en incidenten te voorkomen. Binnen de VCA-checklist** moet een aantoonbaar programma voor gedragsbewustwording worden geïmplementeerd. Dit gaat verder dan voldoen aan de VCA eisen.