Onze diensten

Whitepaper ISO 27701

ISO 27701 voor Privacy-informatiemanagement

Cloud Security Management
  • Doel en inzetbaarheid van ISO 27701
  • Link met ISO 27001
  • Toelichting op aansluiting met AVG
Toon alles
Arboveiligheid
Safety Culture Ladder
05-12-2022
QSN nieuws

Trede 3 SCL vanaf 2025 verplicht bij Veiligheid in Aanbestedingen

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten.  Op dit moment zijn organisaties volgens de afspraak ‘Veiligheid in Aanbestedingen’ verplicht om gecertificeerd te zijn op trede 2 van de SCL. Per 1 januari 2025 gaat dit veranderen en wordt trede 3 als eis gesteld. 

02-12-2022
QSN nieuws

Holland Capital investeert in Cuccibu en QSN

Holland Capital investeert in Cuccibu en QSN, twee gerenommeerde spelers op het vlak van risicomanagement met een focus op Privacy en Security consultancy. De investering van Holland Capital zorgt er voor dat de ambitieuze groeiambities gerealiseerd kunnen worden.

Milieu & Energie
zakelijk verkeer
28-11-2022
QSN nieuws

Inwerkingtreding regeling werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2023

Een concreet doel van het Klimaatakkoord is de reductie van 1 megaton CO2 door werkgebonden personenmobiliteit in 2030. Deze normerende regeling wordt opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  De inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 juli 2023. 

Informatiebeveiliging
herziening norm
28-11-2022
QSN nieuws

ISO 27001:2022 gepubliceerd

ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen oktober (2022) is de ISO 27001:2022 gepubliceerd. De Nederlandstalige versie komt binnenkort ter beschikking. Deze vernieuwde versie is aangepast op de herziene ISO 27002 en de nieuwe Harmonized Structure (HS). 

Arboveiligheid
Safety Culture Ladder
22-11-2022
QSN nieuws

Herziening Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om de mate van veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie te meten. De NEN heeft besloten om dit certificatieschema te herzien en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de SCL 2.0. 

Informatiebeveiliging
NEN 7512 en NEN 7513
21-11-2022
QSN nieuws

Herziening NEN 7512 en NEN 7513

NEN 7512 en NEN 7513 hebben betrekking op implementatie van extra zekerheden binnen de gegevensuitwisseling in de zorg en logging vereisten ten aanzien van elektronische patiëntdossiers. Onlangs is de herziene versie van NEN 7512 gepubliceerd. Ook NEN 7513:2018 is onder revisie.