Onze diensten
Toon alles
Milieu & Energie
zakelijk verkeer
28-11-2022
QSN nieuws

Inwerkingtreding regeling werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2023

Een concreet doel van het Klimaatakkoord is de reductie van 1 megaton CO2 door werkgebonden personenmobiliteit in 2030. Deze normerende regeling wordt opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  De inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 juli 2023. 

Informatiebeveiliging
herziening norm
28-11-2022
QSN nieuws

ISO 27001:2022 gepubliceerd

ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen oktober (2022) is de ISO 27001:2022 gepubliceerd. De Nederlandstalige versie komt binnenkort ter beschikking. Deze vernieuwde versie is aangepast op de herziene ISO 27002 en de nieuwe Harmonized Structure (HS). 

Arboveiligheid
Safety Culture Ladder
22-11-2022
QSN nieuws

Herziening Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om de mate van veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie te meten. De NEN heeft besloten om dit certificatieschema te herzien en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de SCL 2.0. 

Informatiebeveiliging
NEN 7512 en NEN 7513
21-11-2022
QSN nieuws

Herziening NEN 7512 en NEN 7513

NEN 7512 en NEN 7513 hebben betrekking op implementatie van extra zekerheden binnen de gegevensuitwisseling in de zorg en logging vereisten ten aanzien van elektronische patiëntdossiers. Onlangs is de herziene versie van NEN 7512 gepubliceerd. Ook NEN 7513:2018 is onder revisie.  

Informatiebeveiliging
elektronische gegevensuitwisseling
18-11-2022
QSN nieuws

Normen voor elektronische medicatieoverdracht

In de Wegiz staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. Ter ondersteuning van deze wet ontwikkelt de NEN diverse normen. Inmiddels is de NEN 7503 gepubliceerd. De ontwikkeling van NEN 7542 is dit najaar gestart. 

aantoonbaar voldoen NEN 7510
18-11-2022
QSN nieuws

Ziekenhuizen aantoonbaar voldoen aan NEN 7510

Eind september 2022 heeft de IGJ de Factsheet: ‘ICT-storingen in ziekenhuizen: lessen voor bestuurders en ICT-managers’ naar buiten gebracht. Daarin doen zij drie aanbevelingen om goede en veilige zorg in ziekenhuizen te waarborgen, o.a. dat alle ziekenhuizen uiterlijk 2023 aantoonbaar aan NEN 7510 moeten voldoen.